lördag 1 juni 2019
Örebro län läser Jason Diakité!


Folkbiblioteken i Örebro län ansluter sig till den internationella One City One Book-rörelsen
där en stad eller region under en period har fokus på ett gemensamt lästema.
Med "Örebro län läser och skriver" vill vi inspirera till läsning och berättande i olika former.

Under sommaren och hösten 2019 arrangerar biblioteken med samarbetspartners därför
läsaktiviteter, workshops och andra evenemang med anknytning till ett utvalt författarskap.

2019 års Örebro län läser-författare är Jason ”Timbuktu” Diakité - hip-hop-artist, författare
och programledare. Vi utgår från Jasons självbiografiska bok ”En droppe midnatt”, en
familjehistoria som sträcker sig från slaveriets USA till folkhemmets Sverige, med
teman som rör oss alla - identitet, tillhörighet och rötter.

Örebro län läser och skriver drivs som ett nätverk där en projektgrupp med representanter
från folkbiblioteken i de deltagande kommunerna står för den övergripande planeringen.
År 2019 är Kumla kommun projektägare. Projektledare är Kerstin Önnebo som nås på kerstin [at]kerstinonnebo.se 

Deltagande bibliotek 2019

Följande bibliotek deltar i arbetet med Örebro län läser och skriver 2019. 
Se respektive biblioteks hemsida för arrangemang och kontaktinformation.
En samlad evenemangslista finns också på 
(evenemangslistan uppdateras fortlöpande).


Ill logga: Katarina Strömgård
Ill bokomslag: Jesper Waldersten

Örebro län läser Jason Diakité! Folkbiblioteken i Örebro län ansluter sig till den internationella One City One Book-rörelsen där e...